Thể loại

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Lá rơi

Lá rơi châm vào đầu Sóc
Bé tí châm vào đầu yên (xe đạp)
Châm vào đầu gối nữa
Giấy và truyện nữa
Và mẹ và bố và con
Châm vào bạn Vịt
Châm vào tháng 4 cơ
và tháng 3 và tháng 5
và tháng 7 và tháng 10
Chủ nhật châm lá rơi
Lá rơi và nhặt lá rơi lên.

               V.P.L. Trần, 05/03/2013
                  (Sóc đọc bố chép hộ)

Ông hoạ lại bài "Lá rơi"


Bài thơ cháu viết đầu đời
Phải nhờ bố Các chép lời hộ con
Ba năm chín tháng tuổi tròn
Thơ tả như rứa chắc còn bay xa!
Châm đầu ý tứ bao la
“Lá rơi” e ấp nụ hoa đầu mùa
Mùa hoa mùa quả mùa thơ!
                   
                       Dương Long, 15/03/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét