Thể loại

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

Bọn bố láo


Mấy tháng trước trời lạnh, hệ thống sưởi hỏng. Bọn đồng nghiệp cùng phòng ngồi làm việc co ro dù đã mặc áo khoác. Mình thì tay lạnh cóng, không bấm nổi phím. Anh em không làm được việc quay sang tán phét.
Cả bọn bàn cách làm sao cho phòng ấm lên. Mình nêu ý kiến, giờ mà chúng mày kiếm đâu được viên gạch nung để giữa phòng thì sẽ ấm. Bọn nó nhao nhao phản đối: "làm gì có nhẽ thế". Mình gân cổ cái: "Bác tao bảo thế". Mình chả có lý luận gì nhưng vẫn quả quyết: "Bác tao chống lại cả mua băng giá bằng cục gạch nung, mà Bác tao ở cái Châu âu của bọn mày nhẽ hơn chục năm". Bọn kia vẫn không tin vì cho rằng nhiệt dung của cục gạch không đáng kể. Có tên còn dám nói "Hay Bác mày phét?". (Nguyên văn: "Maybe your Uncle exaggerated?"). Mình tím mặt vì mình chưa bao giờ được dậy để đặt nhưng câu hỏi như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét