Thể loại

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Nguyên Các


“Nguyên Các của cha đã chào đời
Oa oa tiếng khóc giữa đất trời
Thế gian thêm một người trung nghĩa
Con góp với đời một nhành hoa”

Trần Dương Long, 1982

Literal English Translation:

“Nguyen-Cac, my little son, just was born
Oa oa, you declare yourself to the world
One more faithful person, the world has
A flower branch, you will contribute to the society”

Duong-Long Tran, 1982

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét