Thể loại

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Vài suy nghĩ sau khi đánh giá dự án cho NAFOSTED

Lần đầu tiên được mời đánh giá hồ sơ dự án trong nước của bộ KHCN. Mình muốn chia sẽ vài suy nghĩ và cân nhắc trong quá trình đánh giá.

Sau khi đọc qua một lượt hồ sơ, đánh giá tổng thể của mình là "không được". Mình là dân khoa học làm trong công nghiệp, nên kết quả không có hướng ứng dụng rõ ràng là không ổn (dự án này hơi đen khi gặp phải dân "show me the money" :D). Nhưng sau vài ngày suy nghĩ và tìm hiểu thêm, mình thay đổi thành "rất được". Sao lại vậy? Mình muốn chia sẻ suy nghĩ chung trong quá trình đánh giá (suy nghĩ cụ thể về nội dung thì không được phép).

Đầu tiên mình nghĩ Việt nam mình ít tiền, nên chỉ làm những thứ ứng dụng, để có đóng góp ngay vào nền kinh tế. Cái dự án này chắc chắn không làm được chuyện này. Mình đã tham gia và đánh giá nhiều công trình ở Châu Âu và thỉnh thoảng từ các nơi khác. Trong cái nền tham chiếu này thì dự án cũng không phải quá tồi, vấn đề giải quyết tuy không thực tiễn, nhưng có tính khoa học. Mình biết có nhiều dự án ở Châu Âu (dự án kỹ thuật ứng dụng, không tính dự án nghiên cứu cơ bản) xong cũng cất ngăn kéo. Tuy nhiên dự án này có tính khả thi trong việc ra báo quốc tế. Thế nên mình thấy được ở điểm này. Những nước đi sau như Hàn Quốc, Trung Quốc cũng phải trải qua quá trình lấy số lượng trước. Việt nam cũng phải cần số lượng, từ đó mới mở ra các cầu nối giao lưu, rồi dần dần mới nâng được chất lượng và hình thành các mũi nhọn.

Một suy nghĩ nữa là mình không có tổng quan về các dự án khác cũng trong đợt xét này. Mình chỉ có tham chiếu gián tiếp về mặt bằng chung qua trao đổi với những người làm khoa học ở Việt nam lâu nay. Mình thấy dự án này "lùn" trong cái bó đũa mà mình biết (mặt bằng trực tiếp mà mình biết) nhưng biết đâu nó lại cao ở Việt nam. Nếu mình đánh giá "lùn" thì oan cho các tác giả. Ít nhất là mình cũng nhìn thấy khả năng ra báo của dự án.

Ngoài ra mình thấy ngân quỹ cho dự án quá nhỏ so với tham chiếu của mình. Tiêu ngần đấy tiền mà ra được mấy bài quốc tế thì cũng ổn.

Thế nên cuối cũng mình đánh giá là "Ưu tiên cấp ngân quỹ". Trong phần nhận xét mình cũng cố gắng gợi mở để các tác giả có thể có được kết quả có tính ứng dụng hơn. Không phải ứng dụng ngay nhưng nó đi vào quỹ đạo mà theo quỹ đạo đó, ở các dự án tiếp theo, sẽ ứng dụng được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét