Thể loại

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2023

Tất Định

Biến ngẫu nhiên có cái tất nhiên Trong xác định chứa phần bất định Mặt hồ lặng còn lăn tăn sóng Biền gầm gào chợt phút lặng yên Trái đất to tựa như hạt bụi Tấm lòng con lại rộng vô bờ Trăm năm dài qua như khoảnh khắc Một giây ngắn lan toả ngàn năm Hallstatt 2023Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét