Thể loại

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Dây sống


                               Tặng mẹ và các mẹ
Tay chạm rốn con giật mình nhớ mẹ
Sợi dây truyền sự sống vẫn còn đây
Bằng chấm nhỏ con lớn lên trong mẹ
Là một phần của mẹ đứt rời ra
Sữa mẹ nuôi, con tập đi tập chạy
Đến hôm nay đã xa tận chân trời
Tay mẹ vẫn với dài theo nâng đỡ
"Khi anh cần tôi lại đến hầu anh"
Con vẫn nhớ chuyện bà thường hay kể
"Mẹ mày xưa bé cái kẹo mà khôn"
Một dây sống nối dài theo vô tận
Mẹ cho con, bà cho mẹ, lần hồi

Eindhoven,

8-7-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét